audyt wewnętrzny - http://www.promar-bep.pl/audyty-wewnetrzne,19,pl.html
Audyt wewnętrzny Promar

Audyt wewnętrzny przeprowadzany przez biuro rachunkowe Promar obejmuje realizację audytu według planu oraz Karty Audytu Wewnętrznego i propozycje jego zmian. Audyt wewnętrzny to także nakreślenie obszarów ryzyka i sporządzenie analizy ryzyka, opracowanie planu audytu na dany rok i programu poszczególnych zadań w tym zakresie. Po przeprowadzeniu poszczególnych zadań z danego obszary sporządza się sprawozdanie i obiektywną ocenę. Biuro prowadzi też akta stałe i bieżące audytu oraz sprawdza, czy zalecenia audytu zostały wprowadzone w życie. Służy też profesjonalnym doradztwem w celu usprawnienia działalności jednostki.

Dodane: 2014-04-29

Kategoria: Biznes